2018 General Assembly minutes (Danish only)

On May 6th 2018 Hepcats Copenhagen held it's annual general assembly. Below you'll find the minutes (Danish only). 1. Valg af dirigent Benedikte Ballund blev valgt til dirigent. Lars Tjærby Rasmussen blev valgt til referent.   2. Bestyrelsens beretning Formanden redegjorde for årets aktiviteter: Den årlige LHTA i Januar, med støtte fra Tuborg-fonden (tak til [...]