Vi har flyttet begynderholdet i Lindy Hop til den 28-4. The beginner class for Lindy Hop has been moved to 28th of April.