Referat af Hepcats Copenhagens ekstraordinære generalforsamling, søndag 11 juni 2023, Kulturhuset Indre By, København

Agenda
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lene Hartmann
Referent: Stine Mosekjær
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Stine Mosekjær er ikke på valg
Næstformand Vibe Åkerström Nielsen er på valg for 1 år og genopstiller
Kassér Henrik Andersen er på valg for 2 år og genopstiller
Almen bestyrelsesmedlem Uffe Pedersen er på valg for 1 år og genopstiller ikke
Almen bestyrelsesmedlem Amanda Fehlgårda er på valg for 1 år og genopstiller ikke
To suppleantpladser er også på valg
Resultatet af valg til bestyrelsen for Hepcats Copenhagen 11 juni 2023:
Vibe Åkerström Nielsen genvalgt som næstformand
Henrik Andersen genvalgt som næstformand
Lasse Wiberg Rasmusen og  Lasse Åkerström valgt som almene bestyrelsesmedlemmer
Lene Hartmann og Nhat Quang valgt som suppleanter